UX0FF поблагодарил винничан за поздравления

US5FFF и UX0FF Измаил 22 апреля 2018г.