Матеріали для підготовки до складання теоретичної частини кваліфікаційного іспиту

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ПРОГРАМА І ВИМОГИ ДЛЯ HAREC (1 і 2 КАТЕГОРІЇ) ТА NOVICE (3 КАТЕГОРІЯ)

Ця програма була створена в якості керівництва для адміністрацій зв’язку з  тим, щоб вони могли підготувати свої національні радіоаматорські іспити для Гармонізованого Радіоаматорського Екзаменаційного Сертифікату (HAREC) CEPT та для Гармонізованого Екзаменаційного Сертифікату Радіоаматора-початківця (NOVICE) CEPT .
Метою іспиту є оцінка прийнятного рівня знання необхідного від кандидатів-радіоаматорів бажаючих отримати ліцензію для роботи на аматорських радіостанціях.
Рамки іспиту обмежені темами, що стосуються випробувань і експериментів та роботи на аматорських радіостанціях, які здійснюються радіоаматорами. Вони включають в себе кола та їх схеми; питання можуть мати відношення до кіл, які мають як інтегральні схеми, так і дискретні компоненти.
Там де це стосується величин, кандидати повинні знати одиниці виміру, через які ці величини виражаються, а також загальноприйняті відповідні кратні і частинні одиниці.
Кандидати повинні знати структуру умовних графічних позначень.
Кандидати повинні бути знайомі математичними поняттями і операціями.
Кандидати повинні бути знайомі з формулами, які є у цій програмі і здатні перетворювати їх.

CEPT RECOMMENDATION T/R 61-02 (HAREC)

CEPT ERC REPORT 32 (NOVICE)

Регламент аматорського радіозв’язку України, в чинній редакції, затверджений Рішення НКРЗ 21.10.2010 N 475, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2011 р. за N 205/18943

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ у вигляді тестів (питання із вибором однієї вірної відповіді із чотирьох запропонованих) для операторів АРС першої та другої категорій (для гармонізованого екзаменаційного сертифіката радіоаматора (HAREC) з урахуванням рекомендації T/R 61-02)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ у вигляді тестів (питання із вибором однієї вірної відповіді із чотирьох запропонованих) для радіоаматорів-початківців (з урахуванням звіту ERC REPORT 32)

Перелік питань екзаменаційних білетів єдиного зразка для радіоаматорів-початківців (третья категорія) (для гармонізованого екзаменаційного сертифіката NOVICE з урахуванням звіту ERC REPORT 32).

Перелік питань екзаменаційних білетів єдиного зразка для операторів АРС першої та другої категорій (для гармонізованого екзаменаційного сертифіката радіоаматора HAREC з урахуванням рекомендації T/R 61-02).